Senfeng ​LM3015H

Technické parametre

- ​Vlnová dĺžka (nm) 1060-1080
- Pracovná plocha (mm) 1500×3000
- Svetlá výška Z (mm) 100
- Kumulatívna odchýlka 0.05 mm/m
- Opakovateľnosť 0.02 mm
- Rýchlo posuv (m/min) 120