04 Oct, 2023
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Výroba

Delenie hutných materiálov plazmou je určené pre delenie akýchkoľvek zložitých tvarov do plochých materiálov z konštrukčných a nerezových ocelí, ako i do materiálov z hliníku a medi. Táto technológia zaručuje, že obrábané plochy nie sú narušené, sú bez ostrapkov a oxidov a bez dodatočného poškodenia kvality povrchu.


Naša spoločnosť realizuje výrobu na páliacich strojoch značky Vanad Proxima so zdrojmi Kjellberg a ThermalDynamics s maximálnou dĺžkou výpalkov 3000mm.
Realizujeme delenie štandardných konštrukčných ocelí, nerezových ocelí a oteruvzdorných ocelí. V prípade záujmu aj iných druhov materiálov.

 

Taktiež disponujeme konvenčným ohraňovacím lisom HACO (100 ton, dĺžka lišty 2500mm).


Skladom je ihneď k dispozícií materiál v hrúbkach od 2mm do 50mm v akosti S235, S355 a oteruvzdorný materiál triedy 400HB. Na požiadanie i vyššie triedy 500HB, 550HB a 600HB.
V prípade potreby zabezpečujeme dopravu hotových výpalkov vlastnými vozidlami.

Proces spracovania:
• produkty sú dočisťované od nataveného materiálu vzniknutého v procese delenia,
• nakupovaný materiál, vstupujúci do výrobného procesu je preverovaný podľa kontrolných postupov,
• kontrola každého produktu je realizovaná i pred zahájením ďalšej operácie,
• každý produkt je pred expedíciou k zákazníkovi kontrolovaný podľa príslušných noriem a definovaných požiadaviek.